Disclaimer

Home Disclaimer
Culinair genieten met onze easy-to-use Recepten, Producten & Kookvideo's
600.000 fans worden hiermee dagelijk culinair verrast. Volg je ons ook?
x
Bestel ons nieuwste bestseller kookboek deel 6!

Disclaimer Faja Lobi Food B.V.

1. Toepasselijkheid Disclaimer
De voorwaarden uit deze Disclaimer zijn van toepassing op de website van Faja Lobi Food B.V.: www.fajalobi.nl. Door de website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

2. Gebruik van de website
De website is slechts toegankelijk voor natuurlijke personen. Een bezoeker van de website mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website geautomatiseerd te bezoeken, te hacken en/of botnetwerken te gebruiken en de inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.

3. Uitsluiting aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend, evenmin aan de advertenties, foto’s en teksten op de website. Hoewel Faja Lobi Food B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Faja Lobi Food B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Faja Lobi Food B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Faja Lobi Food B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Faja Lobi Food B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bovengenoemde punten.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Faja Lobi Food B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van dergelijke typefouten.

Wanneer Faja Lobi Food B.V. op haar website een link naar de website van een derde weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door Faja Lobi Food B.V. worden aanbevolen. Faja Lobi Food B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico van de bezoeker. De informatie op dergelijke websites is door Faja Lobi Food B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

4. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten en bevoegdheden die Faja Lobi Food B.V. toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s), berusten uitsluitend bij Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding. Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding heeft Faja Lobi Food B.V het recht verstrekt om gebruik te maken van haar website: www.fajalobi.nl. Alle rechtshandelingen worden uitsluitend verricht door Faja Lobi Food B.V. Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding is slechts eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten en kan geen rechtshandelingen verrichten (met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Faja Lobi Food B.V.). Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding is en kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor (schade veroorzaakt door) de rechtshandelingen, verricht door Faja Lobi Food B.V.

Alle producten, recepten, foto’s van de recepten, en kookvideo’s zijn door Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding ontwikkeld en daarop berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Het is de bezoeker niet toegestaan om deze informatie en documenten te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Faja Lobi Food B.V. (die de toestemming zal verlenen indien Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding haar daarvoor ook schriftelijke toestemming heeft verleend). De bezoeker mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Indien de bezoeker de auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten van Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding niet respecteert en in acht neemt, is Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding genoodzaakt om strikte maatregelen te treffen. De bezoeker zal hierover geen waarschuwing ontvangen, maar zijn/haar toegang tot de website zal direct worden geweigerd en hij/zij is verplicht om Stichting Administratiekantoor Laigsingh Holding een boete van €5.000,- per overtreding te betalen en €500,- per dag dat de bezoeker in overtreding is.

5. Wijziging Disclaimer
Faja Lobi Food B.V. behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

6. Toepasselijk recht en geschillen
Op deze Disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Op deze Disclaimer zijn tevens de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van Faja Lobi Food B.V. van toepassing. Met betrekking tot meer informatie over het gebruik van cookies, wordt u verwezen naar de Privacyverklaring van Faja Lobi Food B.V.

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Faja Lobi Food B.V. in Nederland.

7. Contactgegevens Faja Lobi Food B.V.
Mocht u nog vragen hebben over (de inhoud van) deze Disclaimer, kunt u hierover contact opnemen met Faja Lobi Food B.V.
Faja Lobi Food B.V.
Ringbaan Zuid 8, 6905 DB te Zevenaar
KvK-nummer: 09074311
E-mail: Klik hier om contact met ons op te nemen
Website: www.fajalobi.nl

Mijn kookboek Afbeelding met text mijn Kookboek

Ontdek de voordelenVoordelen

  • Gratis op elk scherm Eenvoudig te gebruiken, waar je ook bent.
  • Als eerste onze nieuwe Recepten, Producten & Kookvideo’s Onze nieuwste creaties direct in je kookboek!
  • Gepersonaliseerd aanbod Op basis van je interesses voorzien wij jou van het beste.
  • Gepersonaliseerde nieuwsbrief Dagelijks, wekelijks of maandelijks. Jij kiest!
Kerstmenu 2023
Nu landelijk verkrijgbaar bij AH!
Ga naar mijn laatste sessie